Česky / English

Ivo Kahánek Články


Triumf průzračnosti: Pavel Haas Quartet a Ivo Kahánek

Galakoncert pro Concentus Moraviae

Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae si před dvaceti lety uložil záslužný cíl: Přivést do jihomoravských a vysočinských regionů, oplývajících řadou historicky atraktivních prostor, skutečně špičkovou českou i zahraniční hudební kulturu. Letošní jednadvacátý ročník s pětatřiceti koncerty ve dvaceti místech se bude konat od 1. do 28. června 2016. Festivalové téma Shakespeare, Beethoven a česká kvartetní tradice předurčují dvě dramaturgické linie. První si všímá odkazu velkého dramatika, jehož 400. výročí úmrtí si připomínáme, jako inspiračního zdroje hudby tří staletí. Druhá sleduje geniální dílo Ludwiga van Beethovena v oboru smyčcového kvartetu: Na festivalu zazní komplet 16 jeho kvartetních skladeb. Concentus Moraviae 2016 slibuje být reprezentativní přehlídkou významných kvartetních souborů současnosti (Haas, Dover, Modigliani, Kodály, Meccore, Mosaiques, Danish String Quartet).

Festival má od letošního ročníku svůj brněnský prolog. Je jím donátorský galakoncert, jenž proběhl 26. ledna 2016 v Besedním domě v Brně. Zakoupením vstupenky ve velkém cenovém rozpětí se donátorem (dárcem) festivalu mohl stát doslova každý. Je to něco trochu jiného než klasický sponzoring a organizační výbor festivalu v čele s Davidem Dittrichem dlouhodobě usiluje o znovuzrození mecenášství, díky němuž příznivci festivalu vstupují do sálu nejen jako publikum, ale i jako nedílná součást festivalového týmu. Tato „spolutvůrčí“ atmosféra byla v sále hmatatelná a tato myšlenka převládala i v úvodním slově generálního ředitele České filharmonie Davida Marečka. Na pódiu se poté představil rezidenční soubor letošního ročníku festivalu, Pavel Haas Quartet, čtyřnásobný držitel Gramophone Awards, společně s jedním z nejžádanějších klavíristů současnosti Ivo Kahánkem.

Z vážných důvodů nemohl koncert hrát violista Pavel Nikl, jehož výtečně zastoupil hráč Škampova kvarteta Radim Sedmidubský. Úvod obou polovin programu ozvláštnila i recitace Shakespearových sonetů o hudbě a její kouzelné moci v interpretaci Lukáše Riegera. Tato skutečnost bohužel nebyla v tištěném programu vůbec zmíněna.

Díla Šostakoviče a Dvořáka, jež byla na programu, jsou klenoty komorního repertoáru. Třicetiminutový Klavírní kvintet g moll, op. 57 Dmitrije Šostakoviče vznikl v roce 1940 v krátkém šťastnějším mezidobí po odeznění stalinských represí druhé poloviny třicátých let a před německým vpádem do Sovětského svazu. Optimistická atmosféra v něm převažuje, i když leckde tušíme, že není vše, jak se zdá, že něco doutná pod povrchem. Ohlas moskevské premiéry díla byl mimořádný a v následujícím roce skladba byla oceněna nově zřízenou Stalinovou cenou, což autorovi umožnilo pár let relativně klidné tvůrčí práce.

Haasovo kvarteto od prvního taktu nepřipouštělo žádných pochyb o mimořádnosti nadcházejícího uměleckého zážitku. Již při úvodním violoncellovém sóle se mi neodbytně vloudil do hlavy obraz bílé lví hřívy violoncellisty Mischi Maiského, jenž ve známém televizním záznamu hraje Šostakoviče s violistou Jurijem Bashmetem, houslistou Joshuou Bellem a klavíristkou Marthou Argerich s nesmírným nasazením a extatickou expresivitou. Ač jsem se vědomě bránil srovnávání, musím říci, že mi nakonec více imponovalo celkově lyričtější, poetičtější, rozmanitější pojetí Haasovců. Ani ona vypjatá expresivita v jejich hře rozhodně nechyběla. Předivo hlasů bachovské fugy bylo dokonale promyšleno, předvedení mezní pianissimové dynamiky vyznělo mimořádně působivě. Scherzo naopak nepostrádalo patřičnou zemitost až brucknerovskou, střídáno maximálně prostým, střídmým komorním projevem. Skvěle spolupracoval klavírista Ivo Kahánek, jenž sdílel s kvartetisty oduševnělé, neokázalé pojetí Šostakoviče až k mozartovsky průzračnému, nekomplikovanému závěru. V této vzácně jednotné hudební kreaci odvádělo moji pozornost jedině ladění oktáv klavíru Steinway v Besedním domě, jež zdaleka nebylo stoprocentní. Dobrý a vědoucí ladič se dnes stává nedostatkovým zbožím, a pokud vím, nejen v Brně.

Po přestávce zazněl Dvořákův Dvanáctý kvartet F dur, známý jako „Americký“. Také v něm se Haasovci přiklonili ke klasicistnějšímu pojetí, vysoce imponujícímu průzračně čistou intonací, přesností souhry a dotažením ostatních aspektů komorní hry k dokonalosti. Za vším je vidět a slyšet obrovský kus poctivé muzikantské práce, kdy interpreti, výrazné osobnosti, své schopnosti plně vkládají do společné koncepce. Zvláštní uznání patří zaskakujícímu violistovi, jenž se vcítil do hry souboru naprosto dokonale.

Koncert měl zcela mimořádný ohlas. Pavel Haas Quartet suverénně potvrdil své postavení současné české špičky a festival Concentus Moraviae má skvěle našlápnuto k dalšímu úspěšnému ročníku. Spolupořádající agentura Musia rovněž odvedla dobrou práci. My ostatní se již můžeme těšit na nové hudební zážitky v červnovém festivalovém maratonu.

Hodnocení autora recenze: 95 %

Galakoncert pro Concentus Moraviae
Ivo Kahánek (klavír)
Pavel Haas Quartet (jako host Radim Sedmidubský – viola)
26. ledna 2016 Besední dům Brno

program:
Dmitrij Šostakovič: Klavírní kvintet g moll op. 57
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12 F dur op. 96 „Americký“

http://operaplus.cz/triumf-pruzracnosti-pavel-haas-quartet-a-ivo-kahanek-na-galakoncertu-pro-concentus-moraviae/

Zpět