Česky / English

Ivo Kahánek Články


Sir Simon Rattle: „Ivo Kahánek je vynikající pianista“

„…Je pro mě zcela mimořádné, že s Berlínskou filharmonií a pianistou Ivem Kahánkem, kterého jsem vždy uznával jako skvělého interpreta...“

„…Je pro mě zcela mimořádné, že s Berlínskou filharmonií a pianistou Ivem Kahánkem, kterého jsem vždy uznával jako skvělého interpreta, zahrajeme v Praze Martinů Inkantace. Firkušný sám mi o tomto díle před mnoha lety vášnivě vyprávěl. Byla to právě tato skladba, kterou snil provádět mnohem víc, než mohl. Náš rozhovor jsem si uložil hluboce v paměti, a když jsem pak tuto skladbu slyšel v Londýně pod vedením Jiřího Bělohlávka, říkal jsem si – to je naprosto úžasné dílo, jedno z Martinů nejlepších. Myslím, že pro zahájení Festivalu Rudolfa Firkušného si nelze představit vhodnější skladbu, která by připomněla život a tvorbu tohoto českého umělce. Jsme hrdí na to, že ji můžeme provést v Praze a pevně doufáme, že ji lidé v Praze ocení.

Ivo Kahánek je v první řadě vynikající pianista a velice speciální osobnost. Myslím, že má svůj svět, který je velice zajímavý, krásný. Jeho hrou prostupuje upřímnost, smysl pro čest, jeho osobnostní integrita. Zvuk jeho hry je naprosto moderní, velice srdečný a zpěvný. Myslím, že výjimečnost jeho talentu jsme všichni okamžitě rozeznali. S lidmi v orchestru navázal velice dobré vztahy – několik z nich už s ním dokonce plánuje nějaké komorní projekty. Rychle si tu udělal přátele…“


Zdroj: Rozhovor Markéty Kaňkové se Sirem Simonem Rattlem, Český rozhlas

Zpět