Česky / English

Ivo Kahánek Články


Klavírista Ivo Kahánek povede první mistrovský kurz Janáčkova festivalu

Letošní ročník Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka přináší novinku – první mistrovský kurz.

 Ten povede Ivo Kahánek, špičkový klavírista světového renomé, rezidenční umělec Festivalu a držitel mnoha domácích i mezinárodních ocenění. Rodák z Pobeskydí a absolvent ostravské Janáčkovy konzervatoře se bude v termínu 11. – 13. června na Hukvaldech věnovat účastníkům kurzu: studentům/absolventům konzervatoří a vysokých uměleckých škol, a laureátům klavírních soutěží. Soustředí se s nimi na interpretaci klavírní tvorby Leoše Janáčka. Kurzu je možné zúčastnit se také pasivně. Všichni zájemci mohou zasílat elektronické přihlášky do 31. května, vybraní účastníci budou včas informováni.

„Klavírní dílo Leoše Janáčka je krásné hrát, protože umělec má velkou svobodu individuálního vyjádření. Navíc je to hudba, která se stále více prosazuje i ve světě: u každého studenta se předpokládá, že bude prezentovat něco z české tvorby a svébytnost Janáčkovy hudby k tomu přímo vybízí. Účast na kurzu může být nejen zábavná a přínosná, ale věřím, že přispěje ke kariérnímu růstu začínajících hudebníků,“ říká Ivo Kahánek, který je v cizině pokládán za specialistu na interpretaci české hudby.

Mistrovský kurz bude zaměřen na studium klavírního díla Leoše Janáčka ve všech jeho aspektech v autentickém prostředí autorova rodiště. Aktivní účastníci mají garantovány minimálně dvě vyučovací hodiny, avšak v případě potřeby a dle aktuálních časových možností může být tato dotace navýšena. Pro všechny účastníky je připraven doprovodný program – kromě přednášky generálního ředitele České filharmonie Mgr. Davida Marečka Ph.D. na téma „prezentace začínajících umělců“ také prohlídka Janáčkova rodného domu a památníku. Mistrovský kurz bude zakončen koncertem zúčastněných. Aktivní účastníci získají certifikát o jeho absolvování. 

„Jsme velmi rádi, že letos uvedeme mistrovský kurz právě pod vedením Ivo Kahánka. Mladí umělci tak budou mít jedinečnou příležitost osobně konzultovat své schopnosti s jedním z nejlepších českých klavíristů současnosti.  Těšíme se na všechny účastníky a věříme, že tímto zavedeme novou festivalovou tradici,“ říká Mgr. Jaromír Javůrek, Ph.D., ředitel MHFLJ.

Zpět